CA EN ES

Control de les colònies de coloms i gats. Nombre d'exemplars recollits

Índex /Sanitat i salut pública / Control de plagues modernes
Descripció: Evolució des de l'any 2005
Font: Servei de Salut
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 16/10/2017
Data publicació: 17/10/2017

Any: 2016
Data creació: 16/10/2017
Data publicació: 17/10/2017