CA EN ES

Establiments de serveis socials. Nombre de centres

Índex /Serveis socials / Establiments de serveis socials

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 15/06/2017
Data publicació: 16/06/2017

Any: 2016
Data creació: 15/06/2017
Data publicació: 16/06/2017