CA EN ES

Places en residències per a gent gran. Segons naturalesa jurídica

Índex /Serveis socials / Places en residències per a gent gran
Descripció: Evolució des de l'any 1999
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 15/06/2017
Data publicació: 16/06/2017

Any: 2016
Data creació: 15/06/2017
Data publicació: 16/06/2017