CA EN ES
Població de Sabadell

Evolució de la població a Sabadell des de l'any 1950