CA EN ES
Àrea sanitària de referència

Municipis de referència

Equip humà

Evolució des de l'any 2012

Llits

Evolució del nombre de llits segons tipologia des de l'any 2006