CA EN ES
Gas canalitzat. Clients

Evolució del nombre de clients segons tipus d'ús des de l'any 1996

Gas canalitzat. Facturació

Evolució de la facturació de gas canalitzat segons tipus d'ús des de l'any 1996