CA EN ES

Sinistralitat laboral per tipus de gravetat. Província de Barcelona

Índex /Treball / Sinistralitat laboral
Descripció: Evolució del nombre d'accidents laborals a la Província de Barcelona per tipus de gravetat des de l'any 2006
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Paraules clau: sinistralitat laboral, província