CA EN ES

Ciutadans estrangers. Estructura d'edats i sexe

Índex /Població / Ciutadans estrangers

Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Paraules clau: població, estrangers, habitants, nacionalitat, immigració, padró, cens, demografia, estadística, población, padrón, habitantes, censo, demografía, PMH