CA EN ES

Ciutadans estrangers. Nacionalitat segons continent

Índex /Població / Ciutadans estrangers
Descripció: Evolució del nombre de ciutadans estrangers segons continent de procedència des de l'any 1996
Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Paraules clau: població, estrangers, habitants, nacionalitat, immigració