CA EN ES

Indicadors demogràfics bàsics. Districte 5. Evolució

Índex /Població / Indicadors demogràfics bàsics
Descripció: Evolució últims cinc anys
Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Paraules clau: habitants, població, districtes, indicadors