CA EN ES

Creixement total de la població

Índex /Població / Moviment demogràfic

Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Paraules clau: població, estrangers, habitants, emmigració, immigració, districtes, indicadors, padró, cens, demografia, estadística, población, padrón, habitantes, censo, demografía, PMH