CA EN ES

Pensió contributiva de la Seguretat Social segons sexe i tipus de cotització a Sabadell

Índex /Serveis socials / Pensions contributives
Descripció: Evolució des de l'any 2011
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 15/12/2017
Data publicació: 16/12/2017

Any: 2016
Data creació: 15/12/2017
Data publicació: 16/12/2017