CA EN ES

Educació universitària. Evolució del percentatge de dones per àrees des de 2001

Índex /Educació / Educació universitària

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Any: 2016
Data creació: 14/12/2017
Data publicació: 15/12/2017

Any: 2016
Data creació: 14/12/2017
Data publicació: 15/12/2017