CA EN ES

Evolució de l'alumnat resident a Sabadell per universitats, sexe i edat des de 2001

Índex /Educació / Educació universitària

Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 14/12/2017
Data publicació: 15/12/2017

Any: 2016
Data creació: 14/12/2017
Data publicació: 15/12/2017