CA EN ES

Museu d'Art de Sabadell. Visitants

Índex /Cultura / Museus i Arxiu Històric
Descripció: Nombre de visitants per mesos
Font: Servei de Cultura
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 10/11/2017
Data publicació: 11/11/2017

Any: 2016
Data creació: 10/11/2017
Data publicació: 11/11/2017

Paraules clau: museus