CA EN ES

Interrupcions voluntàries de l'embaràs anteriors

Índex /Sanitat i salut pública / Interrupció voluntària de l'embaràs
Descripció: Des de l'any 2002
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris

Any: 2016
Data creació: 09/11/2017
Data publicació: 10/11/2017

Any: 2016
Data creació: 09/11/2017
Data publicació: 10/11/2017