CA EN ES

Centres de formació de persones adultes. Alumnat per tipus de centre

Índex /Educació / Centres de formació de persones adultes
Descripció: Evolució des del curs 2002/2003
Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 31/10/2017
Data publicació: 01/11/2017

Any: 2016
Data creació: 31/10/2017
Data publicació: 01/11/2017