CA EN ES

Educació infantil i primària. Evolució del nombre de centres

Índex /Educació / Educació infantil i primària

Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 30/10/2017
Data publicació: 31/10/2017

Any: 2016
Data creació: 30/10/2017
Data publicació: 31/10/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes