CA EN ES

Índex Català de Qualitat de l'aire

Índex /Medi ambient / Qualitat atmosfèrica
Descripció: Evolució des de l'any 2001
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Any: 2016
Data creació: 27/09/2017
Data publicació: 28/09/2017

Any: 2016
Data creació: 27/09/2017
Data publicació: 28/09/2017