CA EN ES

Denúncies i renúncies rebudes per violència sobre les dones. Partit Judicial de Sabadell

Índex /Seguretat ciutadana / Violència contra les dones

Font: Consejo General del Poder Judicial. Observatorio contra la violencia doméstica y de género

Any: 2016
Data creació: 26/09/2017
Data publicació: 27/09/2017

Any: 2016
Data creació: 26/09/2017
Data publicació: 27/09/2017