CA EN ES

Mortalitat evitable segons llista actualitzada de consens. Vallès Occidental.

Índex /Sanitat i salut pública / Mortalitat
Descripció: Evolució mortalitat evitable

Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 21/07/2017
Data publicació: 22/07/2017

Any: 2016
Data creació: 21/07/2017
Data publicació: 22/07/2017