CA EN ES

Mortalitat evitable segons llista actualitzada de consens. Sabadell

Índex /Sanitat i salut pública / Mortalitat
Descripció: Evolució des de l'any 2001
Font: Registre de Mortalitat de Catalunya. Servei d'Informació i Estudis. Direcció general de Recurs

Any: 2016
Data creació: 21/07/2017
Data publicació: 22/07/2017

Any: 2016
Data creació: 21/07/2017
Data publicació: 22/07/2017