CA EN ES

Evolució de la mortalitat a Sabadell

Índex /Sanitat i salut pública / Mortalitat
Descripció: Des de l'any 2002
Font: Registre de Mortalitat de Catalunya. Servei d'Informació i Estudis. Direcció general de Recurs

Any: 2016
Data creació: 21/07/2017
Data publicació: 22/07/2017

Any: 2016
Data creació: 21/07/2017
Data publicació: 22/07/2017