CA EN ES

Impost de béns immobles

Índex /Urbanisme i habitatge / Impost de béns immobles
Descripció: Béns immobles rústics. Evolució des de 2006
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017