CA EN ES

Béns immobles urbans

Índex /Urbanisme i habitatge / Impost de béns immobles
Descripció: Evolució des de l'any 1991
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Paraules clau: impost, impuesto