CA EN ES

Mesures penals alternatives

Índex /Serveis socials / Serveis Penitenciaris i Rehabilitació
Descripció: Resultats per municipis
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia

Any: 2016
Data creació: 16/06/2017
Data publicació: 17/06/2017

Any: 2016
Data creació: 16/06/2017
Data publicació: 17/06/2017