CA EN ES

Habitatges llogats per la borsa d'habitatges de lloguer social

Índex /Urbanisme i habitatge / Habitatge
Descripció: Evolució 2010-2014
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017