CA EN ES

Compravendes registrades dels habitatges usats

Índex /Urbanisme i habitatge / Habitatge

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017