CA EN ES

Preu de l'habitatge lliure fins a cinc anys d'antiguitat

Índex /Urbanisme i habitatge / Habitatge
Descripció: Informació per a municipis de més de 25.000 habitants
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017