CA EN ES

Nombre de contractes i lloguer mitjà contractual

Índex /Urbanisme i habitatge / Habitatge
Descripció: Evolució des de l'any 2007
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Paraules clau: habitatge, lloguer, preu lloguer