CA EN ES

Transaccions immobiliàries realitzades a Sabadell. Habitatge lliure i protegit

Índex /Urbanisme i habitatge / Habitatge
Descripció: Evolució des de l'any 2004
Font: Ministerio de Fomento

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Paraules clau: habitatge

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes