CA EN ES

Preu de l'habitatge lliure. Municipis de més de 25.000 habitants

Índex /Urbanisme i habitatge / Habitatge
Descripció: Evolució des de l'any 2005
Font: Ministerio de Fomento

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Paraules clau: habitatge, preu m2