CA EN ES

Habitatges iniciats i acabats segons tipologia edificatòria. Projectes visats. Sabadell

Índex /Urbanisme i habitatge / Habitatge
Descripció: Evolució des de l'any 2005
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Paraules clau: habitatge