CA EN ES

Punt blau III. Usuaris/àries

Índex /Medi ambient / Recollida d'escombraries
Descripció: Evolució des de l'any 2006
Font: Servei de Recollida i Tractament de Residus i Neteja Viària
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017