CA EN ES

Depuradora del Ripoll. Evolució mensual

Índex /Medi ambient / Qualitat de l'aigua

Font: Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Paraules clau: medi ambient, ciudad, ciutat, medio ambiente, agua, aguas, aigua, aigües, depuradora, depuradoras, depuradores