CA EN ES

Valor immobiliari urbà

Índex /Urbanisme i habitatge / Cadastre
Descripció: Evolució des de l'any 1990
Font: Ministeri d'Economia i Hisenda. Direcció General del Cadastre

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017