CA EN ES

Promoció d'habitatges

Índex /Urbanisme i habitatge / Promoció d'habitatges
Descripció: Evolució des de l'any 1983
Font: VIMUSA. Societat Anònima Municipal Sabadell

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017

Any: 2016
Data creació: 14/06/2017
Data publicació: 15/06/2017