CA EN ES

Inicis per edat dels residents a Sabadell i al Vallès Occidental

Índex /Sanitat i salut pública / Drogodependències
Descripció: Evolució 2009-2017

Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 07/06/2017
Data publicació: 08/06/2017

Any: 2016
Data creació: 07/06/2017
Data publicació: 08/06/2017