CA EN ES

Establiments hotelers, habitacions i places

Índex /Consum / Establiments hotelers
Descripció: Evolució des de l'any 2002
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 07/06/2017
Data publicació: 08/06/2017

Any: 2016
Data creació: 07/06/2017
Data publicació: 08/06/2017