CA EN ES

Establiments hotelers, habitacions i places

Índex /Consum / Establiments hotelers
Descripció: 1990-1994
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 07/06/2017
Data publicació: 08/06/2017

Any: 2016
Data creació: 07/06/2017
Data publicació: 08/06/2017