CA EN ES

Renda bruta familiar disponible. Base 2000

Índex /Rendes / Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Descripció: Evolució 2000-2008

Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017