CA EN ES

Renda bruta familiar disponible. Catalunya

Índex /Rendes / Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Descripció: Període 2000-2008
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Paraules clau: Catalunya, RBFD, renda