CA EN ES

Gas canalitzat. Facturació

Índex /Consum / Gas canalitzat
Descripció: Evolució de la facturació de gas canalitzat segons tipus d'ús des de l'any 1996
Font: Gas Natural SDG, S.A.

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Paraules clau: consum, consumo, Gas