CA EN ES

Aigua. Consum registrat pels comptadors d'abonats

Índex /Consum / Aigua
Descripció: Evolució des de 1990
Font: Promoció Econòmicade Sabadell, SL-T
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Paraules clau: consum, consumo, aigua

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes