CA EN ES

Aigua. Abonats/des per usos

Índex /Consum / Aigua
Descripció: Evolució des de 2005
Font: Companyia d'Aigües de Sabadell S.A.

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Paraules clau: consum, consumo, aigua