CA EN ES

Llocs de treball assalariat per divisió d'activitat econòmica (CCAE 1993)

Índex /Estructura empresarial / Estructura empresarial segons afiliació a la Segur
Descripció: Període 2004-2008
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017