CA EN ES

Cerqueu al catàleg...

autobús, carrer, comerç, consum, cultura, despeses, districtes, educació, esports, finances, formació, hisenda, padró, pressupostos, salut, seguretat, vehicles

Padró Impost Vehicles Tracció Mecànica,

Índex / Transports
Descripció: En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: tipus, marca, model, potència, cilindrada, càrrega, places, tipus de vehicle històric, número de districte, número de secció, número de sector
Font: Servei de Gestió Tributària / Ajuntament de Sabadell
  • 2012


    Data creació: 16/04/2012
    Data publicació: 23/10/2013
    Freqüència d'actualització: Anual

Paraules clau: ciudad, ciutat, transport, transporte, transports, transportes, locomoció, locomoción, trànsit, tránsito, circulació, circulación, vehicle, vehicles, vehículo, vehículos