CA EN ES

Cerqueu al catàleg...

autobús, carrer, comerç, consum, cultura, despeses, districtes, educació, esports, finances, formació, hisenda, padró, pressupostos, salut, seguretat, vehicles

Servidor de mapes

Índex / Territori
Descripció: URL: http://awas.sabadell.cat/absatlas/absopengis/wms.ashx Aquest resultat conté les capes següents: terme municipal, districtes, edificació, mitgeres, illes, espais lliures, voreres, guals, rius, eixos de carrer, números postals
Font: Servei de Gestió de la informació / Ajuntament de Sabadell


Freqüència d'actualització: Dinàmica

Paraules clau: ciudad, ciutat, demarcació, demarcación, demarcaciones, demarcacions, districte, districtes, distrito, distritos, terme, término, territori, territorio, calle, calles, carrer, carrers