CA EN ES

Educació infantil i primària. Aules en funcionament

Índex /Educació / Educació infantil i primària
Descripció: Evolució des de l'any 1936
Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 31/10/2017
Data publicació: 01/11/2017

Any: 2016
Data creació: 31/10/2017
Data publicació: 01/11/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes