CA EN ES

Vehicles matriculats

Índex /Transports / Parc de vehicles
Descripció: Evolució des de l'any 1978
Font: Servei de Gestió Tributària
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes